Strona główna
Aktualności
O samorządzie
Interpelacje
Stanowiska
Inwestycje
O Saskiej Kępie
Święto Saskiej Kępy
Galeria
Odsyłacze
Mapa strony
Redakcja
Kontakt

 

SASKA KĘPA

Jest częścią dzielnicy Pragi Południe, położoną między Wisłą, alejami Poniatowskiego i Waszyngtona, Kanałem Wystawowym i Gocławiem. Zaliczany jest do niej także przyległy Park Skaryszewski im. Paderewskiego.
Saska Kępa obejmuje cześć terenów dawnej wyspy-kępy, odciętej od jej lewego brzegu, a następnie na skutek akumulacyjnego działania rzeki, połączonej z jej brzegiem prawym (pozostałość starorzecza Wisły stanowi dzisiaj jeziorko Kamionkowskie).
Od XIV wieku należała do Solca i nosiła nazwę Kępy Soleckiej. Nazywana też była Kępą Kawcza. Do XVII wieku była niezamieszkana. Wykorzystywano ją jako żywy magazyn chrustu i wikliny na płoty, do produkcji koszy oraz budowy wałów i grobli zabezpieczających brzegi Wisły.
Osadnictwo na Kępie datuje się od 1628 roku. Jako pierwsi zamieszkali tu koloniści holenderscy, popularnie zwani Olendrami, którzy przybyli do Polski w poszukiwaniu schronienia przed prześladowaniami religijnymi we własnym kraju. Od tego czasu pojawiła się kolejna nazwa - Kępa Holenderska lub Olenderska. Przybysze trudnili się hodowla, warzywnictwem i rolnictwem.
W 1656 roku Kępa znalazła się w zasięgu Warszawskiej bitwy ze Szwedami i w czasie trzydniowych walk uległa zniszczeniu. Pamiątkę tych wydarzeń stanowi dzisiaj obelisk stojący na pozostałości nieistniejącego już Wału Gocławskiego. Z tego tez roku pochodzi najstarszy zapis ikonograficzny Kępy - rycina szwedzkiego inżyniera i rysownika Erika Johsena Dahlberga, żołnierza najeźdźczej armii Karola X. Pod koniec XVII wieku tereny Kępy dzierżawili mni. Ernest Denhoff i Jakub Sobieski.
Kolejne zniszczenia Kępy nastąpiły w latach 1701-1711, w okresie tzw. wojny północnej, gdy na jej terenach obozowały wojska szwedzkie, saskie i rosyjskie. Ponownie armie saskie i rosyjskie stacjonowały tu w 1733 roku w czasie walk o koronę polską, prowadzonych miedzy stronnikami Stanisława Leszczyńskiego i Augusta III Sasa (w tymże roku na polach sąsiedniego Kamiona - Kamionka dokonano elekcji Augusta).
Od 1735 do 1795 roku tereny Kępy dzierżawili król Polski August III i jego spadkobiercy. Dwór królewski organizował tu zabawy i polowania. okresu Kępę zaczęto nazywać Kępa Saska. Prof. M. M. Drozdowski podaje, iż "głośno było wówczas w Warszawie o schadzkach królewskich z pięknościami stolicy w pałacu myśliwskim na Kępie", który należał do Marianny Denhoffowej. Podczas szturmu Pragi, 4 XI 1794 roku bronił Saskiej Kępy, jako przedpola Pragi, 2,5-tysieczny korpus pplk.Władysława Jabłonowskiego (później generała w Legionach Dąbrowskiego, dowódcy Legii Nadwiślańskiej, wysłanego przez Napoleona do walk z powstańcami murzyńskimi na San Domingo, gdzie zmarł na żółtą febrę). Przedpole to obejmowało odcinek miedzy Wisła a rozlewiskami wówczas jeszcze nieuregulowanego jeziorka Kamionkowskiego. Obrońcy nie zdołali zatrzymać przeważających sił nieprzyjaciela, który ta droga dotarł do centrum Pragi.
Od lat dwudziestych XIX wieku, a w szczególności w drugiej jego połowie, Saska Kępa staje się miejscem niedzielnego wypoczynku mieszkańców Warszawy. Powstają tu lokale rozrywkowe, strzelnice, kręgielnie, huśtawki i inne tereny zabaw. Goście przybywają tu głównie woda: statkami, łodziami i krypami, a także pieszo, bryczkami i wozami przez most na łasze wiślanej odgradzającej Kępę od Pragi (naprzeciw ulicy Kępnej). W 1864 roku mieszkańcy Saskiej Kępy uzyskali status włościan i nie musieli już płacić miastu czynszu dzierżawnego Administracyjnie Kępa jako wieś została włączona do gminy Wawer.
Początek XX wieku przynosi ożywienie rozwoju Saskiej Kępy, głownie za sprawą zbudowania mostu Poniatowskiego, wówczas zwanego oficjalnie mostem Mikołajewskim a przez Warszawę - przekornie - Trzecim mostem (1904-1913), usypanie Wału Miedzeszyńskiego (1906-1912) oraz założenia parku Skaryszewskiego (1905-1922). Opracowano tez pierwszy projekt rozparcelowania jej terenów pod stała zabudowę miejska (1910-1911).
Wybuch I wojny światowej a następnie wysadzenie (1915) przez wycofujących się Rosjan mostu wstrzymały rozwój Saskiej Kępy W kwietniu 1916 roku Saska Kępa została włączona do Warszawy co stworzyło perspektywę zmiany jej charakteru w nowoczesna dzielnice mieszkaniowa. Nastąpiło to dopiero po odwodnieniu jej terenów i odbudowie mostu Poniatowskiego (1921-1926).
Styl zabudowy Saskiej Kępy lat dwudziestych i trzydziestych stanowi obraz kierunków dominujących w architekturze polskiej tamtych lat, od stylów historyzujących (dworkowy i klasycystyczny) po skrajny funkcjonalizm.
Podczas oblężenia Warszawy we wrześniu 1939 roku odcinka Saskiej Kępy broniły: III/336 pp, II/26 pp i 103 batalion strzelecki, wspomagane przez inne pododdziały Podczas dwutygodniowych uporczywych walk nie oddały one swoich stanowisk W okresie okupacji niemieckiej z racji swego statusu społecznego Saska Kępa była miejscem intensywnej działalności oświatowej. W prywatnych mieszkaniach prowadzono komplety dla uczniów szkół średnich oraz zajęcia dla słuchaczy tajnych wyższych uczelni, zwłaszcza Uniwersytetu Warszawskiego.
12 IX 1944 weszły na Saska Kępę oddziały radzieckiej 175 DP, które po czterech dniach zluzowały jednostki polskiej 3 DP i natychmiast przystąpiły do forsowania Wisły na Czerniaków pozostający jeszcze w rękach powstańców Forsowanie to kontynuowano przez następne 5 dni, lecz wskutek znacznej przewagi niemieckiej zdziesiątkowane oddziały zostały zmuszone do powrotu na prawy brzeg Wisły.
Po II wojnie światowej w sąsiedztwie międzywojennej zabudowy wzniesiono kilka osiedli mieszkaniowych. W 1955 roku w sąsiedztwie Saskiej Kępy zbudowano największy sportowy stadion stolicy - Stadion X-lecia, który od 1989 roku wykorzystywany jest jako miejsce największego targu Europy tzw. Jarmarku Saskiego. W okresie tym zbudowano na Saskiej Kępie Szpital Dziecięcy przy ul.Niekłańskiej oraz wzniesiono nowoczesny kościół parafialny p.w.Św.Andrzeja Boboli. W 1974 roku przecięła ją wielka arteria komunikacyjna - Trasa Łazienkowska

Tadeusz Burchacki, 2003 r.

 

SASKA KĘPA - NOWSZA HISTORIA

Lata 90-te przyniosły liczne zmiany organizacyjne. Po reformie samorządowej w Polsce, Saska Kępa znalazła się w latach 1990-1994 w Dzielnicy-Gminie Warszawa Praga Południe, w latach 1994-2002 w gminie Warszawa-Centrum w dzielnicy Praga Południe, a w 2002 r. w gminie o uprawnieniach powiatu – m.st. Warszawie, w dzielnicy Praga Południe. 

W maju 1993 roku powstał Samorząd Mieszkańców Saskiej Kępy pracujący w 4-letnich kadencjach.

W 1992 r. ponownie stanął w Parku Skaryszewskim im. I.J. Paderewskiego pomnik pułkownika Edgara M. Hause’a  (26.III.1858-28.III.1938) – zasłużonego dla niepodległej Polski, przyjaciela prezydenta USA Th. W. Wilsona  oraz Ignacego J. Paderewskiego. Pomnik, dzieło Franciszka Blacka,  po raz pierwszy postawiono w parku w 1932 roku, jeszcze za życia Hause’a. Po wojnie, na początku lat pięćdziesiątych pomnik po cichu z parku zniknął i został przetopiony. Pieniądze na jego odbudowe zbierano od 1988 r. w Polsce i USA. Dawną figurę odtworzył prof. Marian Konieczny, uroczystego odsłonięcia dokonano w 60-tą rocznicę pierwszego – 4 lipca 1992. Obecni byli: rodzina Hause’a, ambasador USA, przedstawiciele Kongresu Polonii Amerykańskiej, prof. M. Konieczny, Burmistrz i władze Dzielnicy-Gminy Praga Południe i wiele innych .

Gdy Warszawa w 1996 r. obchodziła uroczyście swoje 400-lecie stołeczności, samorząd Saskiej Kępy uznał, że i Saska Kępa powinna obchodzić swoje 80-lecie stołeczności (jak wspomniano wcześniej, Saska Kępa należała do kwietnia 1916 r. do gminy Wawer). Przy współudziale Towarzystwa Przyjaciół Saskiej Kępy i Towarzystwa Przyjaciół Grochowa odbyła się nadzwyczajna  Sesja Rady Dzielnicy Praga Południe  poświęcona 80-leciu stołeczności Saskiej Kępy, Grochowa i Kamionka. Odsłonięto też tablicę pamiątkowa kamionkowskiego pola elekcyjnego na ścianie kościoła na Kamionku. W kościele na Saskiej Kępie odprawiono uroczysta Mszę Św. w intencji wszystkich mieszkańców, której towarzyszył okolicznościowy program słowno-muzyczny przygotowany przez uczniów Liceum im. Bolesława Prusa. Uczniowie wydali też numer specjalny (4/96) szkolnej gazetki Prus Press poświęcony w całości Saskiej Kępie. 

Przełom lat osiemdziesiątych  i dziewięćdziesiątych to okres TKACZUKOMANII. Ojczyzną jej była, co nie każdy wie  - Saska Kępa. Rozpoczęli ją absolwenci szkoły podstawowej nr 15 przy ul. Angorskiej, którzy  dokuczali srogiemu dla nich woźnemu ze swej byłej szkoły. Sprawa szybko wymknęła się spod kontroli. Ciekawe, dlaczego tak szybko, tak szeroko i dlaczego właśnie wtedy surrealistyczna akcja miała miejsce. Więcej znajdą Państwo w książce saskokępianina Rocha Sulimy "Antropologia Codzienności" opublikowanej w Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w 2000 r. w rozdziale "O imionach widywanych na murach".

Trzy razy, w 1994, 1995, 1996 odbyły się nowatorskie i oryginalne w formie wystawy sztuki pod wspólną nazwą „Ulica Artystów” Były to długotrwałe wystawy dzieł sztuki artystów z Saskiej Kępy na wystawach sklepów przy ulicy Francuskiej. Zorganizowała je przy wsparciu Urzędu Dzielnicy Praga Południe pomysłodawczyni Beata Gula, właścicielka galerii im. Bronisława Koniuszego przy ulicy Francuskiej 1. Wystawom zawsze towarzyszyły inne atrakcyjne imprezy i happeningi, Np. podczas drugiej wystawy wszystkie drzewa na ulicy Francuskiej miały pnie owinięte fioletowy materiałem, a na chodnikach widniały wielkie białe liście. W 1997 odbyły się „Salony Letnie”, to znaczy wystawy w kawiarniach przy ulicy Francuskiej, a w 1998 r. Francuska była „Ulicą Poezji”.

Na Saskiej Kępie wybudowano nowy kościół Miłosierdzi Bożego przy ulicy Ateńskiej. Konsekracji dokonał dnia 7 kwietnia 2002 r. ks. biskup Kazimierz Romaniuk Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej. Budowa trwała wyjątkowo krótko,  bo starania o przydział terenu rozpoczęły się w 1996,  po 3 latach oddano do użytku kaplicę i dom parafialny, a po kolejnych trzech latach całość była gotowa. Saka Kępa, która dotychczas była największą parafią w Warszawie  została podzielona na dwie części. Nowa parafia Miłosierdzi Bożego liczy ok. 15 tys. Mieszkańców.

Magdalena Czerwosz, 2003 r.

  


Copyright © 2015 Samorząd Mieszkańcow Saskiej Kępy. Kontakt: kepa@kepa.waw.pl